Xổ số miền nam - XSCT 13/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ (XSCT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 13/11/2019.
Xổ số miền nam - XSCT 6/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ (XSCT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 6/11/2019.
Xổ số miền nam - XSCT 30/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ (XSCT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 30/10/2019.
Xổ số miền nam - XSCT 23/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ (XSCT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 23/10/2019.
Xổ số miền nam - XSCT 16/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ (XSCT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 16/10/2019.
Xổ số miền nam - XSCT 9/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ (XSCT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 9/10/2019.
Xổ số miền nam - XSCT 2/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ (XSCT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 2/10/2019.
Xổ số miền nam - XSCT 25/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ (XSCT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 25/9/2019.
Xổ số miền nam - XSCT 18/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ (XSCT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 18/9/2019.
Xổ số miền nam - XSCT 11/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ (XSCT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 11/9/2019.
Xổ số miền nam - XSCT 4/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ (XSCT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 4/9/2019.
Xổ số miền nam - XSCT 28/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ (XSCT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 28/8/2019.
Xổ số miền nam - XSCT 10/4 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 (XSCT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 10/4/2019 tại xổ số kiến thiết Cần Thơ.
Xổ số miền nam - XSCT 3/4 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 (XSCT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 3/4/2019 tại xổ số kiến thiết Cần Thơ.