Xổ số miền Trung - XSDNG 11/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng (XSDNG) được quay thưởng vào lúc 17h15p ngày 11/7/2020
Xổ số miền Trung - XSNT 10/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận (XSNTH) được quay thưởng vào lúc 17h15 ngày 10/7/2020
Xổ số miền Trung - XSGL 10/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai (KQ XSGL) được quay thưởng vào lúc 17h15 ngày 10/7/2020
Xổ số miền Trung - XSQB 9/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Bình (KQXSQB - KQXSQBINH - XSQBI - XSQBINH - SXQB) được quay thưởng vào lúc 17h15 ngày 9/7/2020
Xổ số miền Trung - XSQT 9/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Trị (XSQTRI) được quay thưởng vào lúc 17h15 ngày 9/7/2020
Xổ số miền Trung - XSBDI 9/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Định (XSBDINH) được quay thưởng vào lúc 17h15 ngày 9/7/2020
Xổ số miền Trung - XSKH 8/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa (KQXSKH) được quay thưởng vào lúc 17h15p ngày 8/7/2020
Xổ số miền Trung - XSDNG 8/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng (XSDNG) được quay thưởng vào lúc 17h15p ngày 8/7/2020
Xổ số miền Trung - XSQNA 7/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Nam (KQ XSQNA) được quay thưởng vào lúc 17h15p ngày 7/7/2020
Xổ số miền Trung - XSDLK 7/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Đắc Lắc (KQ XSDLK) được quay thưởng vào lúc 17h15p ngày 7/7/2020
Xổ số miền Trung - XSPY 6/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Phú Yên (KQXSPYEN) được quay thưởng vào lúc 17h15p ngày 6/7/2020
Xổ số miền Trung - XSHUE 6/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Thừa Thiên Huế (KQXSTTH) được quay thưởng vào lúc 17h15p ngày 6/7/2020
Xổ số miền Trung - XSKH 5/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa (KQXSKH) được quay thưởng vào lúc 17h15p ngày 5/7/2020
Xổ số miền Trung - XSKT 5/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Kon Tum (KQ XSKT) được quay thưởng vào lúc 17h15p ngày 5/7/2020.