Xổ số miền nam – XSHCM 8/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Hồ Chí Minh thứ 2 (XSHCM) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 8/6/2020
Xổ số miền nam – XSHCM 6/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Hồ Chí Minh thứ 7 (XSHCM) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 6/6/2020
Xổ số miền nam – XSHCM 1/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Hồ Chí Minh thứ 2 (XSHCM) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 1/6/2020
Xổ số miền nam – XSHCM 30/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Hồ Chí Minh thứ 7 (XSHCM) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 30/5/2020
Xổ số miền nam – XSHCM 25/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Hồ Chí Minh thứ 2 (XSHCM) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 25/5/2020
Xổ số miền nam – XSHCM 23/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Hồ Chí Minh thứ 7 (XSHCM) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 23/5/2020
Xổ số miền nam – XSHCM 18/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Hồ Chí Minh thứ 2 (XSHCM) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 18/5/2020
Xổ số miền nam – XSHCM 16/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Hồ Chí Minh thứ 7 (XSHCM) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 17/5/2020
Xổ số miền nam - XSHCM 16/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Hồ Chí Minh thứ 7 (XSHCM) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 16/3/2019 tại xổ số kiến thiết Hồ Chí Minh.
XSHCM 11/3 - Xổ số miền nam - Trực tiếp kết quả xổ số Hồ Chí Minh thứ 2 (XSHCM) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 11/3/2019 tại xổ số kiến thiết Hồ Chí Minh.
Xổ số miền nam - XSHCM 9/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Hồ Chí Minh thứ 7 (XSHCM) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 9/3/2019 tại xổ số kiến thiết Hồ Chí Minh.
XSHCM 4/3 - Xổ số miền nam - Trực tiếp kết quả xổ số Hồ Chí Minh thứ 2 (XSHCM) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 4/3/2019 tại xổ số kiến thiết Hồ Chí Minh.
Xổ số miền nam - XSHCM 2/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Hồ Chí Minh thứ 7 (XSHCM) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 2/3/2019 tại xổ số kiến thiết Hồ Chí Minh.
XSHCM 25/2 - Xổ số miền nam - Trực tiếp kết quả xổ số Hồ Chí Minh thứ 2 (XSHCM) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 25/2/2019 tại xổ số kiến thiết Hồ Chí Minh.