Xổ số miền nam thứ 4 - XSCT 8/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ (XSCT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 8/7/2020
Xổ số miền nam thứ 4 - XSCT 1/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ (XSCT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 1/7/2020
Xổ số miền nam thứ 4 - XSCT 24/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ (XSCT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 24/6/2020
Xổ số miền nam thứ 4 - XSCT 17/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ (XSCT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 17/6/2020
Xổ số miền nam thứ 4 - XSCT 10/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ (XSCT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 10/6/2020
Xổ số miền nam thứ 4 - XSCT 3/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ (XSCT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 3/6/2020
Xổ số miền nam thứ 4 - XSCT 27/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ (XSCT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 27/5/2020
Xổ số miền nam thứ 4 - XSCT 20/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ (XSCT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 20/5/2020
Xổ số miền nam thứ 4 - XSCT 13/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ (XSCT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 13/5/2020
Xổ số miền nam thứ 4 - XSCT 6/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ (XSCT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 6/5/2020
Xổ số miền nam thứ 4 - XSCT 29/4 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ (XSCT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 29/4/2020
Xổ số miền nam - XSCT 19/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ (XSCT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 19/2/2020
Xổ số miền nam - XSCT 12/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ (XSCT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 12/2/2020
Xổ số miền nam - XSCT 05/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ (XSCT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 05/2/2020.