Điều trị viêm quanh khớp vai theo y học cổ truyền có ưu điểm là an toàn và hướng đến điều trị căn nguyên gây bệnh. Để đạt hiệu quả cao, cũng cần lưu ý khi lựa chọn điều trị.
Khớp vai - một trong những khớp lớn của cơ thể rất quan trọng trong cử động. Ở Việt Nam, viêm quanh khớp vai chiếm 2% dân số, chiếm 12,5% trong tổng bệnh nhân bệnh khớp