Dự báo giá vàng ngày 18/6, ở thị trường trong nước giá vàng hôm nay được điều chỉnh giảm theo đà giảm của giá vàng thế giới. Dự báo giá vàng sẽ giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày mai.
Dự báo giá vàng ngày 17/6, ở thị trường trong nước giá vàng được điều chỉnh tăng theo đà tăng của giá vàng thế giới trong phiên ngày hôm nay 16/6. Dự báo giá vàng sẽ lấy lại đà tăng trong phiên giao dịch ngày mai.
Dự báo giá vàng ngày 16/6, ở thị trường trong nước giá vàng được điều chỉnh giảm theo đà giảm của giá vàng thế giới trong phiên ngày hôm nay 15/6. Dự báo giá vàng sẽ tiếp tục giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày mai.
Dự báo giá vàng ngày tuần tới, giá vàng trong nước thường biến động theo giá vàng thế giới. Dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới.
Dự báo giá vàng ngày 13/6, ở thị trường trong nước giá vàng được điều chỉnh giảm tại một số thương hiệu vàng uy tín trong phiên ngày hôm nay 12/6. Dự báo vàng có thể tiếp tục đi lên trong phiên giao dịch ngày mai.
Dự báo giá vàng ngày 12/6, ở thị trường trong nước giá vàng được điều chỉnh tăng theo đà tăng cả giá vàng thế giới trong phiên ngày hôm nay 11/6. Dự báo vàng có thể tiếp tục khởi sắc trong phiên giao dịch ngày mai.
Dự báo giá vàng ngày 11/6, giá vàng trong nước tăng theo đà tăng của giá vàng thế giới trong phiên ngày hôm nay 10/6. Dự báo giá vàng có thể duy trì đà tăng trong phiên giao dịch ngày mai.
Dự báo giá vàng ngày 10/6, giá vàng trong nước tăng theo đà tăng của giá vàng thế giới trong phiên ngày hôm nay 9/6. Dự báo vàng có thể tiếp tục lên giá trong phiên giao dịch ngày mai.
Dự báo giá vàng ngày 9/6, ở thị trường trong nước giá vàng được điều chỉnh trái chiều ở các thương hiệu vàng uy tín trong phiên ngày hôm nay 8/6. Dự báo vàng có thể tăng trở lại trong phiên giao dịch ngày mai.
Dự báo giá vàng tuần tới (từ 8/6 - 13/6), ở thị trường thế giới giá vàng tuần qua chứng kiến sự sụt giảm mạnh mẽ. Dự báo giá vàng tuần tới vẫn diễn biến khó lường, có thể sẽ vượt xa mức 1.700 USD/ounce.
Dự báo giá vàng ngày 6/6, ở thị trường trong nước giá vàng được điều chỉnh tăng ở hầu hết các thương hiệu vàng uy tín trong phiên ngày hôm nay 5/6. Dự báo vàng có thể giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày mai.
Dự báo giá vàng ngày 5/6, ở thị trường trong nước giá vàng được điều chỉnh giảm ở hầu hết các thương hiệu vàng uy tín trong phiên ngày hôm nay 2/6. Dự báo vàng có thể lấy lại đà tăng trong phiên giao dịch ngày mai.
Dự báo giá vàng ngày 3/6, ở thị trường trong nước giá vàng được điều chỉnh giảm ở hầu hết các thương hiệu vàng uy tín trong phiên ngày hôm nay 2/6. Dự báo vàng sẽ đi lên trong phiên giao dịch ngày mai.
Dự báo giá vàng ngày 2/6, giá vàng trong nước tăng theo đà tăng của giá vàng thế giới trong phiên ngày 1/6. Dự báo vàng sẽ điều chỉnh giảm trong phiên giao dịch ngày mai.