Trầm cảm sau sinh khiến nhiều mẹ luôn sống trong trạng thái lo sợ và thậm chí muốn giết cả con mình như một trường hợp mới đây ở Hà Nội.