Phía Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH VN) đã có những trao đổi liên quan đến việc tính lương hưu cho lao động nữ kể từ ngày 1/1/2018.
Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã kiến nghị tới Quốc hội tạm dừng áp dụng cách tính lương hưu mới cho lao động nữ có thời gian đóng BHXH dưới 30 năm.