Với Tom Sizemore, Lindsay Lohan, Amber Smith..., sex là chuyện không thể thiếu mỗi ngày.