Sau khi bị tố tự ý đến phá dỡ nhà của dân khi họ về quê ăn Tết, tổ trưởng tổ dân phố nói "ngôi nhà" đó là mảnh chỉ đất công, không có nhà. Phía người tố cáo cũng đã đưa ra các loại giấy tờ để chứng minh.
Một hộ dân gửi đơn kêu cứu về việc bị tổ dân phố tự ý cho người đến phá dỡ nhà khi gia đình về quê ăn Tết.