Trong tiết Thanh Minh, bên cạnh việc quét dọn, sửa sang phần mộ; người ta cũng không quên chuẩn bị bài văn khấn tiết Thanh Minh tại mộ để làm lễ kính cáo với thần linh.
Cách cúng Tết Thanh Minh bao gồm lễ gia thần, gia tiên tại nhà và lễ âm phần long mạch tại nơi đặt phần mộ. Lễ vật cúng Tết Thanh Minh không quá cầu kỳ song cần chuẩn bị đầy đủ.
Tết Hàn thực có phải Tết Thanh Minh? Tết Thanh Minh vào ngày nào? 2 câu hỏi tưởng đơn giản này thực tế lại làm khó rất nhiều người Việt.