Trong ngày đầu tiên, thận chí suốt tuần đầu tiên dọn đồ tới Nhà Trắng, ông Trump có hàng dài công việc phải làm. Trong đó, có một công việc hết sức kì lạ.
Hơn một nửa thế kỉ trôi qua mới có thêm 1 Tổng thống Mỹ từ chối mức lương 8,8 tỷ là ông Donald Trump. Trước đó, có 2 đời Tổng thống cũng đã làm vậy.
Ông Donald Trump - ứng cứ viên Tổng thống Mỹ - vốn là một doanh nhân nổi tiếng bậc nhất thế giới với khối tài sản khổng lồ. Ông từng tuyên bố "Tôi thực sự rất giàu".
Sau ngày bầu cử, ông Donald Trump sẽ bắt đầu công tác chuẩn bị làm tổng thống Mỹ, bao gồm hoàn thiện chương trình nghị sự trong 100 ngày đầu nhiệm kỳ.