Ngay sau khi Chủ tịch Kim Jong Un vừa bước xuống từ đoàn tàu bọc thép, người ta đã nhìn thấy hai chiếc siêu xe S600 ở trước cửa ga Đồng Đăng để hộ tống vị lãnh đạo này.