"Thực sự, một người đàn ông yêu hay không yêu bạn, chỉ có đến khoa sản mới biết. Khoa sản là nơi có thể nhìn ra được thứ tự quan trọng nhất trong lòng người đàn ông"
Sự việc phóng sinh cá chim trắng ra sông Hồng đã làm bùng nổ nhiều ý kiến tranh cãi gay gắt về mức độ ảnh hưởng của loài cá có họ với cá hổ Nam Mỹ này tới môi trường sinh thái.
Chuyên gia và người trong cuộc đã chính thức lên tiếng về những tranh cãi xung quanh việc thả phóng sinh cá chim trắng ở khu vực sông Hồng.