Liên quan đến việc xe chở bà Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân vi phạm luật giao thông dẫn đến cãi nhau với người dân, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân cho rằng cả bà Phó chủ tịch và người dân đều có lỗi.
Thường trực Quận ủy quận Thanh Xuân đã yêu cầu bà Lê Mai Trang, Phó chủ tịch UBND quận nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.
Lãnh đạo quận Thanh Xuân đã có báo cáo gửi Thành ủy Hà Nội cũng như các cơ quan chức năng về việc liên quan đến Phó Chủ tịch UBND quận Lê Mai Trang.