Một quả bom có chiều dài khoảng 1m, nặng khoảng hơn 100kg được người dân phát hiện dưới lòng sông Tam Bạc.
Người dân Hà Tĩnh vừa phát hiện bom “khủng” có ký hiệu MK 82 được sản xuất từ năm 1972, do đế quốc Mỹ thả xuống trong chiến dịch leo thang đánh phá miền Bắc.