Thời gian gần đây, người dân sinh sống tại xã Lương Thành (huyện Na Rì, Bắc Kạn) phản ánh về việc chủ đầu tư Dự án thủy điện Pác Cáp đổ đất thải lấp sông, đất nông nghiệp và ngăn dòng chảy.
Dù cán bộ chưa đủ điều kiện huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn vẫn tiến hành bổ nhiệm sau đó cho nhân sự này hoàn thiện dần hồ sơ trong vòng gần 2 năm để giữ chức Trưởng phòng Nội vụ huyện Na Rì.