Tự xưng mình là “quan thầy”, người phụ nữ đã dùng những phương pháp phản khoa học như đạp vào bụng, phun nước vào mặt, bắt người bệnh hút 7 hơi thuốc lá để chữa bệnh.
Ban trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh cần thực hiện chấn chỉnh việc thuyết giảng tại chùa Ba Vàng, cũng như có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với các cá nhân nếu để xảy ra sai phạm trong thuyết giảng gây mê tín dị đoan.