Theo UBKT Trung ương, ông Lê Nam Trà Chủ tịch Mobifone có nhiều vi phạm rất nghiêm trọng, chịu trách nhiệm chính trong thương vụ Mobifone mua AVG.
Theo thông báo của Ủy ban kiểm tra trung ương, ông Trần Bắc Hà nguyên Chủ tịch BIDV, ông Lê Nam Trà nguyên Chủ tịch HĐTV Mobifone vừa bị kỷ luật khai trừ khỏi Đảng.
Ông Lê Nam Trà đã có hơn 30 năm gắn bó với sự phát triển của ngành viễn thông, trong đó có 20 năm làm việc và cống hiến cho MobiFone.