Vừa qua, Thanh tra tỉnh Hải Dương ban hành tại kết luận thanh tra số 832/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý và sử dụng nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản tại TP. Chí Linh.
Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ tiếp công dân 12/96 kỳ (12%). Ngoài ra vị chủ tịch này còn "phớt lờ" chỉ đạo của Thủ tướng và làm trái quy định của pháp luật tại dự án đô thị lớn bậc nhất tỉnh.
Chủ tịch UBND TP. Thanh Hóa đã ra chỉ đạo liên quan đến vụ việc người dân xã Thiệu Dương phải nộp phí cỏ khi chăn thả trâu bò.
Thường trực Quận ủy quận Thanh Xuân đã yêu cầu bà Lê Mai Trang, Phó chủ tịch UBND quận nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.