XSMN 13/5 - Xem Kết quả Xổ số miền Nam hôm nay thứ 2 ngày 13/5/2019 Nhanh và Chính xác, tường thuật SXMN hàng ngày lúc 16h15p trực tiếp từ trường quay - XSMN thứ 2.
XSMN 12/5 - Xem Kết quả Xổ số miền Nam hôm nay chủ nhật ngày 12/5/2019 Nhanh và Chính xác, tường thuật SXMN hàng ngày lúc 16h15p trực tiếp từ trường quay - XSMN chủ nhật.
XSMN 10/5 - Xem Kết quả Xổ số miền Nam hôm nay thứ 6 ngày 10/5/2019 Nhanh và Chính xác, tường thuật SXMN hàng ngày lúc 16h15p trực tiếp từ trường quay - XSMN thứ 6.
XSMN 9/5 - Xem Kết quả Xổ số miền Nam hôm nay ngày 9/5/2019 Nhanh và Chính xác, tường thuật SXMN hàng ngày lúc 16h15p trực tiếp từ trường quay - XSMN thứ 5
XSMN 8/5 - Xem Kết quả Xổ số miền Nam hôm nay thứ 4 ngày 8/5/2019 Nhanh và Chính xác, tường thuật SXMN hàng ngày lúc 16h15p trực tiếp từ trường quay - XSMN thứ 4.
XSMN 7/5 - Xem Kết quả Xổ số miền Nam hôm nay thứ 3 ngày 7/5/2019 Nhanh và Chính xác, tường thuật SXMN hàng ngày lúc 16h15p trực tiếp từ trường quay - XSMN thứ 3.
XSMN 6/5 - Xem Kết quả Xổ số miền Nam hôm nay thứ 2 ngày 6/5/2019 Nhanh và Chính xác, tường thuật SXMN hàng ngày lúc 16h15p trực tiếp từ trường quay - XSMN thứ 2.
XSMN 4/5 - Xem Kết quả Xổ số miền Nam hôm nay thứ 7 ngày 4/5/2019 Nhanh và Chính xác, tường thuật SXMN hàng ngày lúc 16h15p trực tiếp từ trường quay - XSMN thứ 7.
XSMN 3/5 - Xem Kết quả Xổ số miền Nam hôm nay thứ 6 ngày 3/5/2019 Nhanh và Chính xác, tường thuật SXMN hàng ngày lúc 16h15p trực tiếp từ trường quay - XSMN thứ 6.
XSMN 2/5 - Xem Kết quả Xổ số miền Nam hôm nay ngày 2/5/2019 Nhanh và Chính xác, tường thuật SXMN hàng ngày lúc 16h15p trực tiếp từ trường quay - XSMN thứ 5
XSMN 1/5 - Xem Kết quả Xổ số miền Nam hôm nay thứ 4 ngày 1/5/2019 Nhanh và Chính xác, tường thuật SXMN hàng ngày lúc 16h15p trực tiếp từ trường quay - XSMN thứ 4.
XSMN 30/4 - Xem Kết quả Xổ số miền Nam hôm nay thứ 3 ngày 30/4/2019 Nhanh và Chính xác, tường thuật SXMN hàng ngày lúc 16h15p trực tiếp từ trường quay - XSMN thứ 3.
XSMN 29/4 - Xem Kết quả Xổ số miền Nam hôm nay thứ 2 ngày 29/4/2019 Nhanh và Chính xác, tường thuật SXMN hàng ngày lúc 16h15p trực tiếp từ trường quay - XSMN thứ 2.
XSMN 28/4 - Xem Kết quả Xổ số miền Nam hôm nay chủ nhật ngày 28/4/2019 Nhanh và Chính xác, tường thuật SXMN hàng ngày lúc 16h15p trực tiếp từ trường quay - XSMN chủ nhật.