Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ tư ngày 18/9/2019 Nhanh và Chính xác, tường thuật XSMB hàng ngày tại đây vào lúc 18h15.
Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ ba ngày 17/9/2019 Nhanh và Chính xác, tường thuật XSMB hàng ngày tại đây vào lúc 18h15.
XSMB 16/9 - Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ hai ngày 16/9/2019 Nhanh và Chính xác, tường thuật XSMB hàng ngày tại đây vào lúc 18h15.
Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay chủ nhật ngày 15/9/2019 Nhanh và Chính xác, tường thuật XSMB hàng ngày tại đây vào lúc 18h15.
Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ bảy ngày 14/9/2019 Nhanh và Chính xác, tường thuật XSMB hàng ngày tại đây vào lúc 18h15.
Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ sáu ngày 13/9/2019 Nhanh và Chính xác, tường thuật XSMB hàng ngày tại đây vào lúc 18h15.
Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ năm ngày 12/9/2019 Nhanh và Chính xác, tường thuật XSMB hàng ngày tại đây vào lúc 18h15.
XSMB 11/9 - Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ tư ngày 11/9/2019 Nhanh và Chính xác, tường thuật XSMB hàng ngày tại đây vào lúc 18h15.
XSMB 10/9 - Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ ba ngày 10/9/2019 Nhanh và Chính xác, tường thuật XSMB hàng ngày tại đây vào lúc 18h15.
XSMB 9/9 - Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ hai ngày 9/9/2019 Nhanh và Chính xác, tường thuật KQXSMB hàng ngày tại đây vào lúc 18h15.
XSMB 9/8 - Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay chủ nhật ngày 8/9/2019 Nhanh và Chính xác, tường thuật XSMB hàng ngày tại đây vào lúc 18h15.
Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ bảy ngày 7/9/2019 Nhanh và Chính xác, tường thuật XSMB hàng ngày tại đây vào lúc 18h15.
XSMB 6/9 - Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ sáu ngày 6/9/2019 Nhanh và Chính xác, tường thuật XSMB hàng ngày tại đây vào lúc 18h15.
XSMB 5/9 - Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ năm ngày 5/9/2019 Nhanh và Chính xác, tường thuật XSMB hàng ngày tại đây vào lúc 18h15.