Thứ trưởng Bộ Công Thương, ông Hoàng Quốc Vượng vừa ký văn bản quyết định chính thức gói miễn giảm 11.000 tỷ đồng tiền điện cho người dân.
Chính phủ vừa đồng ý với đề xuất giảm 10% giá điện sinh hoạt bậc 1-4 trong tháng 4, 5, 6 và giảm 10% với điện sản xuất, kinh doanh.
Bộ Công Thương đề xuất, giảm 10% giá điện sinh hoạt trong 3 tháng, nhằm tháo gỡ khó khăn trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết sẽ đề xuất xem xét miễn hoặc giảm giá điện cho một số đối tượng khách hàng trong giai đoạn dịch Covid-19.