Thiếu tướng - Giám đốc Công an TP. Hà Nội vừa được Chủ tịch nước thăng cấp hàm lên Trung tướng.
Giám đốc Công an Hà Nội, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương cho biết có nhiều nội dung cần tập trung làm rõ nên chưa khởi tố vụ án tập đoàn Mường Thanh.