Giá tiêu hôm nay ở khu vực Tây Nguyên hôm nay tiếp tục đi ngang, dao động trong khoảng 43.000 - 45.000 đồng/kg.
Giá tiêu Tây Nguyên và miền Nam đi ngang sau khi giảm nhẹ hôm trước, hiện giá tiêu trong nước đang dao động từ 43.000 – 44.500 đồng/kg.
Giá tiêu Tây Nguyên và miền Nam đi ngang sau khi giảm nhẹ hôm trước, hiện giá tiêu trong nước đang dao động từ 43.000 – 44.500 đồng/kg.
Giá tiêu Tây Nguyên và miền Nam đi ngang sau khi giảm nhẹ hôm trước, hiện giá tiêu trong nước đang dao động từ 43.000 – 44.500 đồng/kg.
Giá hồ tiêu hôm nay ngày 15/5.Thị trường giá nông sản hôm nay 15/5, diễn biến sàn nông sản cho thấy giá hồ tiêu đi ngang sau phiên giảm mạnh vào hôm qua.
Sau nhiều ngày đi ngang, giá cà phê hôm nay bất ngờ giảm ở Tây Nguyên và miền Nam, hiện giá tiêu trong nước đang dao động từ 43.000 – 44.500 đồng/kg.
Giá hồ tiêu hôm nay tiếp tục trầm lắng tại Tây Nguyên và miền Nam, hiện đang dao động từ 43.000 – 46.000 đồng/kg, trong đó thấp nhất tại tỉnh Gia Lai.
Giá hồ tiêu hôm nay tiếp tục lặng sóng tại Tây Nguyên và miền Nam, hiện giá tiêu trong nước đang dao động từ 43.000 – 46.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu hôm nay tiếp tục trầm lắng tại Tây Nguyên và miền Nam, hiện giá tiêu trong nước đang dao động từ 43.000 – 46.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu hôm nay tiếp tục trầm lắng tại Tây Nguyên và miền Nam, hiện giá tiêu trong nước đang dao động từ 43.000 – 46.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu hôm nay vẫn trầm lắng tại Tây Nguyên và miền Nam, hiện giá tiêu trong nước đang dao động từ 43.000 – 46.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu hôm nay tiếp tục trầm lắng tại Tây Nguyên và miền Nam, hiện đang dao động từ 43.000 – 46.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu hôm nay vẫn đi ngang tại hầu hết các địa phương trồng tiêu trọng điểm Tây Nguyên và miền Nam, hiện dao động từ 43.000 – 46.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu hôm nay tiếp tục xu hướng đi ngang tuần thứ 4 liên tiếp tại hầu hết các địa phương trồng tiêu trọng điểm, hiện dao động từ 43.000 – 46.000 đồng/kg.