Giá cà phê hôm nay dao động trong khoảng 30.700 - 31.500 đồng/kg, không đổi so với cuối tuần trước. Trong đó, giá cao nhất ở tỉnh Đắk Lắk, thấp nhất tại Lâm Đồng.
Giá cà phê hôm nay dao động trong khoảng 30.600 - 31.500 đồng/kg, giữ nguyên giá so với hôm qua. Trong đó, giá cao nhất ở tỉnh Đắk Lắk, thấp nhất tại Lâm Đồng.
Giá cà phê hôm nay dao động trong khoảng 30.600 - 31.500 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg so với hôm 18/4. Trong đó, giá cao nhất ở tỉnh Đắk Lắk, thấp nhất tại Lâm Đồng.
Sau khi tăng mạnh tới 600 đồng/kg, giá cà phê hôm nay ở khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 30.800 - 31.700 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg so với hôm 16/4.
Giá cà phê hôm nay dao động trong khoảng 31.000 - 31.900 đồng/kg, tăng 600 đồng/kg so với hôm 15/4. Trong đó, giá cao nhất ở tỉnh Đắk Lắk, thấp nhất tại Lâm Đồng.
Giá cà phê hôm nay dao động trong khoảng 30.400 - 31.200 đồng/kg, giảm 600 đồng/kg so với hôm 11/4. Trong đó, giá cà phê cao nhất ở Đắk Lắk, thấp nhất tại Lâm Đồng.
Giá cà phê hôm nay 11/4 dao động trong khoảng 31.000 - 31.800 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg so với hôm 10/4. Trong đó, giá cao nhất ở tỉnh Đắk Lắk, thấp nhất tại Lâm Đồng.
Giá cà phê hôm nay dao động trong khoảng 30.900 - 31.700 đồng/kg,giảm nhẹ 100 đồng/kg so với hôm 9/4. Trong đó, giá cao nhất ở tỉnh Đắk Lắk, thấp nhất tại Lâm Đồng.
Giá cà phê hôm nay dao động trong khoảng 31.000 - 31.700 đồng/kg, tăng nhẹ 100 đồng/kg so với hôm 9/4. Trong đó, giá cao nhất ở tỉnh Đắk Lắk, thấp nhất tại Lâm Đồng.
Giá cà phê hôm nay ở mức 31.000 - 31.700 đồng/kg, giảm mạnh 100 - 200 đồng/kg so với hôm 6/4. Trong đó, giá cao nhất ở tỉnh Đắk Lắk, thấp nhất tại Lâm Đồng.
Giá cà phê nguyên liệu hôm nay giảm 600 đồng, giá cà phê Tây Nguyên hiện dao động trong khoảng 30.900 – 31.800 đồng/kg.
Giá cà phê nguyên liệu hôm nay giảm 200 đồng, lúc này giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 31.400 – 32.300 đồng/kg.
Giá cà phê ở khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 31.600 - 32.500 đồng/kg, tăng phụ hồi mạnh tới 900 đồng/kg so với hôm 3/4.
Giá cà phê hôm nay tiếp tục giảm 100 đồng/kg ở khu vực Tây Nguyên xuống 30.700 - 31.600 đồng/kg. Trong đó, giá cà phê cao nhất ở tỉnh Đắk Lắk, thấp nhất tại Lâm Đồng.