Giá cà phê nguyên liệu hôm nay giảm nhẹ 100 đồng/kg, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 31.600 – 32.500 đồng/kg.
Giá cà phê hôm nay không có nhiều thay đổi trên cả thị trường trong nước và quốc tế. Ở khu vực Tây Nguyên, giá cà phê đi ngang ở mức 31.700 - 32.600 đồng/kg.
Đầu giờ sáng nay giá cà phê nguyên liệu tăng nhẹ 100 đồng/kg, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 31.700 – 32.600 đồng/kg.
Đầu giờ sáng nay giá cà phê nguyên liệu bất ngờ giảm 700 đồng/kg, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 31.600 – 32.500 đồng/kg.
Đầu giờ sáng nay khảo sát tại các địa phương cho thấy giá cà phê chưa có biến động mới, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 32.200 – 33.100 đồng/kg.
Giá cà phê nguyên liệu sau khi bất ngờ giảm 400 đồng/kg vào phiên giao dịch hôm qua, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 32.200 – 33.100 đồng/kg.
Giá cà phê nguyên liệu hôm nay tại các địa phương bất ngờ giảm 400 đồng/kg, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 32.200 – 33.100 đồng/kg.
Giá vàng thế giới hôm nay tiếp tục đà tăng điểm ấn tượng, trong bối cảnh thế giới nằm trong tình trạng bất ổn. Lấy lại ngưỡng quan trọng 1.500 USD/ounce.
Đầu giờ sáng nay giá cà phê nguyên tăng 200 đồng/kg, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 32.500 – 33.900 đồng/kg.
Đầu giờ sáng nay giá cà phê nguyên liệu giảm 100 đồng/kg, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 32.300 – 33.700 đồng/kg.
Đầu giờ sáng nay giá cà phê nguyên liệu giảm 200 đồng/kg, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 32.500 – 33.400 đồng/kg.
Đầu giờ sáng nay, giá cà phê nguyên liệu không đổi trong ngày đầu của tháng, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 32.200 – 33.600 đồng/kg.
Đầu giờ sáng nay, giá cà phê nguyên liệu có xu hướng tăng nhẹ 100 đồng, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 32.200 – 33.600 đồng/kg.
Giá cà phê hôm nay ở hầu hết tỉnh khu vực Tây Nguyên tăng 100 đồng, dao động trong khoảng 32.700 - 33.600 đồng/kg.