Giá bitcoin hôm nay 2/7 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 9.236,10 USD quay đầu tăng nhẹ 1,11% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 81/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 1/7 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 9.131,58 USD quay đầu giảm nhẹ 0,43% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 76/100 đồng giảm giá.
Giá bitcoin hôm nay 30/6 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 9.154,21 USD tiếp tục tăng nhẹ 0,34% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 74/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 29/6 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 9.140,44 USD quay đầu tăng nhẹ 1,36% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 91/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 28/6 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 9.014,53 USD tiếp tục giảm 1,51% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 84/100 đồng giảm giá.
Giá bitcoin hôm nay 27/6 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 9.171,60 USD quay đầu giảm 1,02% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 27/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 26/6 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 9.277,98 USD tăng nhẹ tới 0,40% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 61/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 25/6 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 9.294,53 USD quay đầu giảm mạnh tới 3,70% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 90/100 đồng giảm giá.
Giá bitcoin hôm nay 24/6 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 9.661,80 USD tiếp đà tăng tới 0,59% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 80/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 23/6 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 9.608,73 USD tăng mạnh tới 2,74% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 80/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 22/6 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 9.356,35 USD quay đầu tăng nhẹ tới 0,03% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 47/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 21/6 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 9.312,68 USD tiếp tục giảm nhẹ tới 0,17% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 25/100 đồng giảm giá.
Giá bitcoin hôm nay 20/6 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 9.344,62 USD tiếp tục giảm nhẹ tới 0,72% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 29/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 19/6 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 9.423,43 USD tiếp tục giảm nhẹ tới 0,03% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 34/100 đồng tăng giá.