3 em học sinh ra sông Lam tắm nhưng không may bị dòng nước cuốn ra xa và bị đuối nước.
Rủ nhau ra kênh thuỷ lợi của xã để chơi, 2 cháu nhỏ bị đuối nước dẫn đến tử vong thương tâm.
Trong lúc chăn dê, 2 cháu nhỏ rủ nhau xuống ao nước tắm nhưng không ngờ bị đuối nước thương tâm.
Rủ nhau xuống ao nước nhà hàng xóm để tắm nhưng do ao sâu, không biết bơi, 2 cháu nhở đã đuối nước thương tâm.
Không thấy con về ăn cơm, gia đình tá hỏa đi tìm thì thấy 2 đôi dép để gần bờ suối nên hô hào mọi người tìm kiếm thì phát hiện 2 cháu nhỏ đã tử vong dưới suối.