Do địa hình hiểm trở, thác nước dựng đứng, vị trí thi thể nạn nhân cách đỉnh thác cả 100m nên việc đưa nạn nhân lên gặp rất nhiều khó khăn.
Ngày 23/5, ông Mang Xích, Phó Chủ tịch UBND xã Phan Dũng (huyện Tuy Phong, Bình Thuận), cho biết thi thể anh Thi An Kiện đã được đưa lên đỉnh thác Lao Phào sau gần hai ngày dùng nhiều thiết bị và đưa ra rất nhiều giải pháp để thực hiện.
Các lực lượng cứu hộ vẫn đang tính toán để đưa thi thể phượt thủ Thi An Kiện ra khỏi thác Lao Phào bằng phương án mới.