2017 là một năm thành công của Huỳnh Lập với những sản phẩm nghệ thuật gây sốt. Huỳnh Lập đã có những chia sẻ với Đời sống Plus về sự nghiệp và cả Hồng Tú – người luôn đồng hành cùng anh trong các dự án nghệ thuật.
Huỳnh Lập chia sẻ trên trang cá nhân: "Việc xe hư thì mình có bảo hiểm sửa lại, nhưng nếu đụng rồi nhịn mà đi thì cả đời này chú ấy vẫn không biết chú đã sai ở đâu... Và em thuyết phục chú ấy!".