Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã lên tiếng về việc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh này dự chi 104 tỉ đồng kỷ niệm Danh xưng Thanh Hóa.
Theo ông Phạm Duy Phương, Giám đốc Sở VH-TT-DL Thanh Hóa, lễ kỷ niệm 990 năm danh xưng Thanh Hóa (1029 - 2019) là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của tỉnh.
Ông Ngô Hoàng Kỳ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa đã lên tiếng về việc Sở Văn hóa-Thể Thao-Du lịch tỉnh này dự chi 104 tỉ đồng kỷ niệm danh xưng Thanh Hóa.