Trong lúc khóa cửa xe tải chở hàng và chuẩn bị ra về, chiếc nhẫn ở ngón áp út vướng vào đinh ốc ở thanh chắn ngang cửa xe khiến ngón tay đứt lìa.