Do nợ nần chồng chất, không có khả năng chi trả nên đối tượng đã mang theo hung khí cướp phòng giao dịch ngân hàng Agribank ở Thái Bình