Cửa khẩu Tân Thanh tăng thời gian thông quan hàng hóa từ 1/5. Riêng các cửa khẩu phụ ở Lạng Sơn sẽ dừng thông quan hàng hóa từ 1/5 đến 5/5.
Trước thông tin cửa khẩu Tân Thanh dừng tiếp nhận hàng, Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn đã lên tiếng khẳng định đó là tin không chính xác.
Tỉnh Lạng Sơn vừa đề xuất Thủ tướng cho tạm dừng tiếp nhận hàng hoá lên cửa khẩu Tân Thanh trong 15 ngày, để giải phóng lượng hàng hóa tồn đọng ở đây.