Mặc dù việc cho thuê, liên kiết đào tạo giữa Trường Cao đẳng Công Nghệ và Môi trường Hà Nội (HTEC) và Công ty cổ phần quốc tế - TIC diễn ra công khai trong một thời gian dài nhưng phía cơ quan chức năng vẫn không xử lý dứt điểm.
KTX sinh viên, phòng học biến thành trung tâm môi giới, tuyển dụng người đi xuất khẩu lao động là thực trạng đang diễn ra tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Môi trường Hà Nội (HTEC).