Từ khi sinh ra đến giờ, “Tiểu Long Nữ” cũng chưa một lần gặp mặt cha ruột Thành Long.
Có nhà không về, người đàn ông lên sân bay sống suốt một thập kỉ vì ở nhà vợ hay càu nhàu, cấm ông uống rượu.