"Mọi lý do khi chia tay đều chỉ là lý do, bởi nếu họ thật tâm yêu bạn, họ sẽ không đưa ra những lý do ấy. Hãy hiểu rằng ở cuộc sống này, muốn yêu thì tìm cách, hết yêu thì tìm lý do".
“Tôi từng gặp một người hội tụ gần hết những điều đó, tôi cũng không dám tin, mà nó lại là sự thật. Là hạnh phúc cũng là bi thương ấy chứ”, blogger Huyền Trang chia sẻ.
"Bạn đã từng gặp người khiến bạn thứ tha hết lần này qua lần khác, một người phản bội, bỏ mặc bạn trong đêm tối với những người đàn bà khác".