Thứ tư, 08/12/2021 | 12:40
RSS
Ông Đoàn Ngọc Hải
Ông Đoàn Ngọc Hải nói sẽ gửi cho TP Châu Đốc 180 triệu đồng để xây 3 căn nhà cho người nghèo. Đồng thời, hứa sẽ chuyển khoản 500 triệu đồng để giúp cho bà con có vốn làm ăn.
"Các nguồn thu tôi nhận được từ chương trình này, tôi sẽ cho các cháu trường mầm non Sử Pán như đã chia sẻ, để làm sao các cháu có được thêm nhiều thịt trong những bữa cơm mỗi ngày”, ông Đoàn Ngọc Hải nói.