Thứ tư, 19/06/2024 | 02:17
RSS
Hoa hậu Thùy Tiên
Đơn vị quản lý Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên đang làm việc với luật sư lập vi bằng những người phát ngôn sai sự thật để bảo vệ hình ảnh của Thùy Tiên.
Chỉ mới lập kênh Youtube được 11 ngày, Hoa hậu Thùy Tiên đã nhận được nút bạc dù chỉ đăng tải gần 20 video.