Thứ ba, 24/11/2020 | 02:31
RSS

Sinh viên sư phạm sẽ được hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng

Thứ năm, 17/09/2020, 20:50 (GMT+7)

Mới đây, Chính phủ đã đồng ý hỗ trợ sinh viên sư phạm 3,63 triệu đồng/tháng tại Nghị quyết 129/NQ-CP.

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết 129/NQ-CP của Chính phủ trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2020. Cụ thể, Chính phủ thống nhất thông qua nội dung dự thảo Nghị định quy định chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm.

Qua đó, Chính phủ giao Bộ giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định này. Đồng thời, mở rộng đối tượng áp dụng cho sinh viên học liên thông chính quy và sinh viên học văn bằng thứ hai theo hình thức đào tạo chính quy trình độ đại học, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên có kết quả học lực văn bằng thứ nhất đạt loại giỏi.

Sinh viên sư phạm sẽ được hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng

Ảnh minh họa

Theo dự thảo Nghị định, về hỗ trợ tiền đóng học phí, học sinh, sinh viên sư phạm được nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí bằng mức thu học phí của cơ sở đào tạo giáo viên nơi học sinh, sinh viên sư phạm theo học nhưng tối đa không vượt mức trần học phí theo quy định của Chính phủ.

Về hỗ trợ chi phí sinh hoạt: Học sinh, sinh viên sư phạm được nhà nước hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường. Mức hỗ trợ chi phí sinh hoạt được áp dụng thống nhất trong năm học và hàng năm được điều chỉnh theo tốc độ tăng của chỉ số giá tiêu dùng thực tế năm trước liền kề với năm học hiện tại do Nhà nước công bố.

Thời gian hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt theo số tháng thực tế học tập tại trường theo quy định, nhưng không quá 10 tháng/năm học. Nghị định này áp dụng đối với: Học sinh, sinh viên theo học các ngành đào tạo giáo viên theo hình thức đào tạo chính quy, đào tạo bằng hai chính quy, đào tạo liên thông chính quy được giao nhiệm vụ đào tạo tại cơ sở đào tạo.

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN