Thứ hai, 02/08/2021 | 10:34
RSS

Sinh viên sư phạm nhận hỗ trợ 3,63 triệu đồng sinh hoạt phí như thế nào?

Thứ bảy, 31/10/2020, 06:51 (GMT+7)

Từ năm học 2021-2022, sinh viên sư phạm được hỗ trợ 3,63 triệu đồng tiền đóng học phí bằng mức thu của trường, tiền sinh hoạt phí mỗi tháng.

Ngày 25/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 116 về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm.

Theo đó, từ năm học 2021-2022, sinh viên sư phạm được hỗ trợ 3,63 triệu đồng tiền đóng học phí bằng mức thu của trường, tiền sinh hoạt phí mỗi tháng. Đồng thời, Nghị định 116 có hiệu lực từ 15/11, nhưng áp dụng bắt đầu từ khóa tuyển sinh năm học 2021-2022.

Đến ngày 28/10/2020, Bộ giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 3227/QĐ-BGDĐT, trong đó nội dung chính là thủ tục hành chính để đăng ký nhận hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm.

 Sinh viên sư phạm nhận hỗ trợ 3,63 triệu đồng sinh hoạt phí như thế nào?

 Ảnh minh họa

Theo Quyết định, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng tuyển, sinh viên sư phạm nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp, cụ thể theo thủ tục dưới đây:

Hồ sơ cần đơn đề nghị hưởng và cam kết bồi hoàn học phí, chỉ nhà sinh hoạt đến cơ sở đào tạo giáo viên (Theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020).

Sinh viên chỉ nộp 01 bộ hồ sơ cho 01 lần đầu đề nghị hỗ trợ trong cả thời gian học tại cơ sở đào tạo giáo viên.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc nhận đơn đăng ký, cơ sở đào tạo giáo viên thống nhất với cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu để xác nhận và thông báo cho sinh viên sư phạm được hưởng chính sách hỗ trợ.

Sinh viên nộp hồ sơ theo một trong các cách dưới đây: Trực tiếp tại cơ sở đào tạo giáo viên; Qua đường bưu điện; Nộp trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của cơ sở đào tạo giáo viên (nếu có).

Danh sách sinh viên sư phạm được hưởng chính sách hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt được công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo giáo viên đồng thời gửi cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu để thực hiện. Cơ sở đào tạo giáo viên có trách nhiệm chi trả tiền hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho sinh viên sư phạm thông qua tài khoản tiền gửi của sinh viên tại ngân hàng.

Trước đó, theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định sinh viên sư phạm được nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí bằng mức thu học phí của cơ sở đào tạo giáo viên nơi theo học và hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường.

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN