Thứ ba, 26/10/2021 | 13:01
RSS

Những quy định mới về thi bằng lái xe ô tô được áp dụng từ ngày 1/1/2021

Thứ bảy, 02/01/2021, 08:15 (GMT+7)

Từ ngày 1/1/2021, Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ sẽ chính thức có hiệu lực.

Một trong những điểm mới trong thông tư này là người học lái xe ô tô phải học với thiết bị mô phỏng. Theo khoản 1 (Điều 1, Thông tư 38/2019/TT-BGTVT) giải thích về thiết bị mô phỏng để đào tạo lái xe gồm: Hệ thống các máy tính có cài đặt phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông và ca bin học lái xe ô tô. Tất cả các trung tâm sát hạch lái xe phải sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để đào tạo lái xe ô tô.

Thông tư này cũng quy định, các Trung tâm sát hạch lái xe phải sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để sát hạch lái xe. Theo đó, người thi bằng lái ô tô (hạng B1, B2, C, D, E, các hạng F) sẽ phải thi thêm nội dung sát hạch lái ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông.

Do có sự bổ sung thêm phần thi sát hạch trên phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông nên trình tự thi bằng lái xe ô tô các hạng đã bị thay đổi gồm 4 bước sau: Sát hạch lý thuyết; Thi phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông; Thực hành lái xe trong sa hình; Thực hành lái xe trên đường.

Nhiều quy định mới về thi bằng lái xe ô tô được áp dụng từ ngày 1/1/2021 (ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, việc công nhận kết quả thi đối với người thi bằng lái xe cũng sẽ được tính như sau: Nếu không đạt nội dung lý thuyết thì không được thi lái ô tô bằng phần mềm mô phỏng; Nếu không đạt sát hạch nội dung lái ô tô bằng phần mềm mô phỏng thì không được thi thực hành trong sa hình; Nếu không đạt nội dung thực hành trong sa hình thì không được thi sát hạch lái xe trên đường.

Đạt nội dung lý thuyết, phần mềm mô phỏng, thực hành lái xe trong sa hình nhưng không đạt kết quả sát hạch lái xe trên đường thì được bảo lưu kết quả trong một năm; Học viên nếu đạt nội dung lý thuyết, lái ô tô bằng phần mềm mô phỏng và thực hành lái xe (trong sa hình và trên đường) sẽ được công nhận trúng tuyển và cấp bằng lái xe.

Nguyễn Hằng
Theo Gia Đình & Xã Hội