Thứ bảy, 19/01/2019 | 18:32
RSS

Lý lẽ của Bộ Giáo dục khi biến 'học phí' thành 'giá'

31-05-2018 20:56:49

Trước sự sửng sốt cũng như phản đối của đại biểu quốc hội, Bộ Giáo dục - đào tạo kiên trì giải thích chuyện đổi 'học phí' thành 'giá dịch vụ đào tạo'.

Lý lẽ của Bộ Giáo dục khi biến 'học phí' thành 'giá'

Lý lẽ của Bộ Giáo dục khi biến 'học phí' thành 'giá'

Lý lẽ của Bộ Giáo dục khi biến 'học phí' thành 'giá'

Lý lẽ của Bộ Giáo dục khi biến 'học phí' thành 'giá'

Lý lẽ của Bộ Giáo dục khi biến 'học phí' thành 'giá'

Lý lẽ của Bộ Giáo dục khi biến 'học phí' thành 'giá'

Lý lẽ của Bộ Giáo dục khi biến 'học phí' thành 'giá'

Lý lẽ của Bộ Giáo dục khi biến 'học phí' thành 'giá'

Lý lẽ của Bộ Giáo dục khi biến 'học phí' thành 'giá'

Lý lẽ của Bộ Giáo dục khi biến 'học phí' thành 'giá'

Lý lẽ của Bộ Giáo dục khi biến 'học phí' thành 'giá'

Lý lẽ của Bộ Giáo dục khi biến 'học phí' thành 'giá'


Xem thêm: ​Chấn chỉnh thái độ CSGT tuyên bố 'bằng lái quốc tế không giá trị'

Nhóm PV
Theo TTO