Thứ bảy, 18/01/2020 | 18:16
RSS

Lịch cắt điện ở Thanh Hóa từ ngày 10/9 đến 16/9

09-09-2019 16:35:56

Công Ty Điện Lực Thanh Hóa đã đưa ra danh sách địa điểm và thời gian cắt điện từ ngày 10-16/9/2019 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.


Lịch cắt điện ở Thanh Hóa từ ngày 10/9 đến 16/9. Ảnh minh họa

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn TW, những ngày tới thời tiết tại tỉnh Thanh Hóa trời nắng, thỉnh thoảng có mưa, nhiệt độ dao động từ 25-34 độ C.

Trong khoảng thời gian này, Công ty Điện lực Thanh Hóa vẫn có lịch ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch.

Công Ty Điện Lực Thanh Hóa đã đưa ra danh sách địa điểm và thời gian cắt điện từ ngày 10/9 đến ngày 16/9/2019 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất… Cụ thể như sau:

Tại khu vực huyện Quan Sơn

Lịch cắt điện ở Thanh Hóa từ ngày 10/9 đến 16/9

Tại khu vực huyện Đông Sơn

Lịch cắt điện ở Thanh Hóa từ ngày 10/9 đến 16/92Lịch cắt điện ở Thanh Hóa từ ngày 10/9 đến 16/93

Tại khu vực huyện Triệu Sơn

Lịch cắt điện ở Thanh Hóa từ ngày 10/9 đến 16/94

Tại khu vực huyện Thọ Xuân

Lịch cắt điện ở Thanh Hóa từ ngày 10/9 đến 16/95

Tại khu vực huyện Thường Xuân

Lịch cắt điện ở Thanh Hóa từ ngày 10/9 đến 16/96

Tại khu vực huyện Hoàng Hóa

Lịch cắt điện ở Thanh Hóa từ ngày 10/9 đến 16/97

Tại khu vực thị xã Sầm Sơn

Lịch cắt điện ở Thanh Hóa từ ngày 10/9 đến 16/98Lịch cắt điện ở Thanh Hóa từ ngày 10/9 đến 16/99Lịch cắt điện ở Thanh Hóa từ ngày 10/9 đến 16/910

Tại khu vực huyện Cẩm Thủy

Lịch cắt điện ở Thanh Hóa từ ngày 10/9 đến 16/911Lịch cắt điện ở Thanh Hóa từ ngày 10/9 đến 16/912Lịch cắt điện ở Thanh Hóa từ ngày 10/9 đến 16/913

Tại khu vực huyện Yên Định

Lịch cắt điện ở Thanh Hóa từ ngày 10/9 đến 16/914

Tại khu vực huyện Thiệu Hóa

Lịch cắt điện ở Thanh Hóa từ ngày 10/9 đến 16/915Lịch cắt điện ở Thanh Hóa từ ngày 10/9 đến 16/916Lịch cắt điện ở Thanh Hóa từ ngày 10/9 đến 16/91617Lịch cắt điện ở Thanh Hóa từ ngày 10/9 đến 16/91618Lịch cắt điện ở Thanh Hóa từ ngày 10/9 đến 16/91619Lịch cắt điện ở Thanh Hóa từ ngày 10/9 đến 16/91620Lịch cắt điện ở Thanh Hóa từ ngày 10/9 đến 16/91621Lịch cắt điện ở Thanh Hóa từ ngày 10/9 đến 16/91622Lịch cắt điện ở Thanh Hóa từ ngày 10/9 đến 16/91623Lịch cắt điện ở Thanh Hóa từ ngày 10/9 đến 16/91624Lịch cắt điện ở Thanh Hóa từ ngày 10/9 đến 16/91625

T.N
Theo Đời sống Plus/GĐVN