Thứ bảy, 10/12/2022 | 13:43
RSS

Kỷ luật cảnh cáo giám đốc và 1 cán bộ CDC Hòa Bình do liên quan Việt Á

Thứ tư, 28/09/2022, 15:47 (GMT+7)

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tỉnh Hoà Bình quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với giám đốc và 1 cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh do liên quan đến Công ty Việt Á.

Sự kiện:
Hòa Bình

Kỷ luật cảnh cáo giám đốc và 1 cán bộ CDC Hòa Bình do liên quan Việt Á

Kit xét nghiệm covid-19 của Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á

Ngày 28/9, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tỉnh Hoà Bình đã quyết định thi hành kỷ luật Đảng ủy Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh bằng hình thức khiển trách.

Cụ thể, theo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tỉnh Hoà Bình, các đơn vị trực thuộc Đảng bộ CDC đã thiếu kiểm tra, giám sát đối với đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là trong việc tham mưu phối hợp tổ chức đấu thầu thuốc, vật tư sinh phẩm, vaccine.

Từ đó, dẫn đến việc CDC khi thực hiện đấu thầu đối với 2 gói thầu mua sắm sinh phẩm xét nghiệm, test kháng nguyên SARS-CoV-2 ký với Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á đã vi phạm quy định về các điều cấm trong công tác đấu thầu; Chi bộ có cán bộ, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến mức phải thi hành kỷ luật.

Những khuyết điểm vi phạm của Chi bộ Phòng Tổ chức - Hành chính, Khoa Dược - Vật tư y tế; Chi bộ Phòng Tài chính - Kế toán, phòng Kế hoạch nghiệp vụ thuộc Đảng bộ CDC đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với các Chi bộ trên.

Về cá nhân, xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Kiều Đình Vì - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và ông Bùi Thanh Tuyền - Phó Bí thư Chi bộ Phòng Kế toán-Tài chính, phòng Kế hoạch nghiệp vụ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh bằng hình thức cảnh cáo.

Ông Kiều Đình Vì chịu trách nhiệm chính với những khuyết điểm của Đảng ủy, cụ thể là chưa kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo một số chi bộ trực thuộc thực hiện kiểm tra giám sát đảng viên theo kế hoạch đã xây dựng.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy đã buông lỏng việc lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến việc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật khi thực hiện đấu thầu đối với 2 gói thầu mua sắm sinh phẩm xét nghiệm, test kháng nguyên SARS-CoV-2 do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hòa Bình ký với Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á đã vi phạm quy định về các điều cấm trong công tác đấu thầu.

Trong khi đó, ông Bùi Thanh Tuyền được phân công phụ trách công tác kiểm tra, giám sát, đồng chí chịu trách nhiệm chính trong việc Chi bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên chưa đảm bảo theo yêu cầu; chưa thực hiện kiểm tra, giám sát đảng viên theo kế hoạch đã xây dựng.

Với trách nhiệm làm Trưởng phòng Tài chính-Kế toán, ông Tuyền đã thiếu trách nhiệm trong việc lãnh đạo phòng Tài chính-Kế toán thực hiện nhiệm vụ giúp Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật xây dựng kế hoạch và triển khai, giám sát việc thực hiện các dự án mua sắm sinh phẩm xét nghiệm, test kháng nguyên SARS-CoV-2, từ đó, dẫn đến việc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật khi thực hiện đấu thầu đối với 2 gói thầu mua sắm sinh phẩm xét nghiệm, test kháng nguyên SARS-CoV-2 do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hòa Bình ký với Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á đã vi phạm quy định về các điều cấm trong công tác đấu thầu.

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi bộ Khoa Xét nghiệm-Chẩn đoán hình ảnh-thăm dò chức năng và bà Ngô Thị Phượng - Phó Bí thư Đảng ủy Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhận thấy chi bộ Khoa Xét nghiệm-Chẩn đoán hình ảnh-thăm dò chức năng xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên chưa đảm bảo theo yêu cầu (không có nội dung, đối tượng cụ thể); chưa thực hiện kiểm tra, giám sát đảng viên theo kế hoạch đã xây dựng.

Bà Ngô Thị Phượng - Phó Bí thư Đảng ủy Trung tâm Kiểm soát bệnh tật với trách nhiệm làm Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, chịu một phần trách nhiệm với những khuyết điểm của Đảng ủy Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.

Những khuyết điểm, vi phạm của Chi bộ Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh-thăm dò chức năng và bà Ngô Thị Phượng chưa đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối yêu cầu chi bộ và bà Ngô Thị Phượng nghiêm túc kiểm điểm sâu sắc, rút kinh nghiệm.

 

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại