Thứ tư, 23/09/2020 | 07:10
RSS

Hệ thống chứng thực điện tử cho doanh nghiệp Việt Nam

Chủ nhật, 09/08/2020, 19:53 (GMT+7)

Hiện tại đã có gần 3.000 doanh nghiệp sử dụng Trục điện tử để giao dịch văn bản, hợp đồng với nhau. Các cá nhân cũng có thể sử dụng chữ ký số HSM để ký kết hợp đồng với doanh nghiệp.

Hệ thống chứng thực điện tử cho doanh nghiệp Việt Nam

Sau 2 năm ra đời, Trục điện tử kết nối doanh nghiệp đã được Cục Thương mại và Kinh tế số (Bộ Công Thương) triển khai theo chương trình định hướng văn bản, chứng từ điện tử giúp các cá  nhân, doanh nghiệp giao kết hợp đồng, ký điện tử…

Trục điện tử đảm bảo các tiêu chí: văn bản điện tử có giá trị pháp lý, có tính xác thực và đảm bảo an toàn; môi trường làm việc đa nền tảng, linh hoạt, không phụ thuộc vào thời gian, địa điểm, hỗ trợ tối đa cho người dùng.

Với thiết bị chữ ký số sẵn có (usb token), các doanh nghiệp, tổ chức dễ dàng khởi tạo tài khoản trên hệ thống trục để trao đối văn bản, ký hợp đồng điện tử.

Hiện tại đã có gần 3.000 doanh nghiệp sử dụng Trục điện tử để giao dịch văn bản, hợp đồng với nhau. Bên cạnh đó, các cá nhân cũng có thể sử dụng chữ ký số HSM để ký kết hợp đồng với doanh nghiệp. 

Tính đến tháng 8/2020, Cục Thương mại và Kinh tế số đã hoàn thành “Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016 - 2020” theo Quyết định 1563 ngày 8/8/2016 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Cùng với các dịch vụ hành chính công trực tuyến khác, Trục điện tử kết nối doanh nghiệp chính thức trở thành hệ thống chứng thực điện tử được Bộ Công Thương  đảm bảo và đưa vào sử dụng cho các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức từ ngày 08/8/2020.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN