Thứ tư, 19/06/2024 | 13:28
RSS

Hà Nội yêu cầu xác định chỉ tiêu lớp 10 trước ngày 18/1

Thứ sáu, 06/01/2023, 16:12 (GMT+7)

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các đơn vị hoàn thành hồ sơ đáp ứng điều kiện giao chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024.


Ảnh minh họa.

Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản gửi hiệu trưởng các trường THPT, giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, hiệu trưởng các trường trung cấp và cao đẳng yêu cầu các đơn vị, trường học thực hiện nghiêm túc các văn bản liên quan đến công tác Tuyển sinh lớp 10

Theo đó, các đơn vị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch trường lớp và xác định chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chuẩn bị các điều kiện tuyển sinh để làm hồ sơ xác định chỉ tiêu tuyển sinh, thời hạn hoàn thành trước ngày 18/1/2023.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý các cơ sở giáo dục công lập tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, thực hiện đúng quy định về thu chi tài chính.

Các cơ sở giáo dục ngoài công lập thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 25/CT-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý hoạt động các cơ sở giáo dục ngoài công lập và quy định về điều kiện tuyển sinh vào lớp 10 đối với các trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Để bảo đảm chất lượng công tác tuyển sinh, góp phần nâng chất lượng giáo dục ở cấp trung học phổ thông, những năm gần đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, trong đó có việc không giao chỉ tiêu tuyển sinh cho các đơn vị, trường học không đáp ứng các quy định tuyển sinh.

Trước khi ban hành quyết định giao chỉ tiêu tuyển sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đều thành lập các đoàn kiểm tra điều kiện tuyển sinh tại các nhà trường, chỉ những đơn vị chuẩn bị đầy đủ các điều kiện theo quy định mới được giao chỉ tiêu.

Hà Nội hiện có hơn 200 trường trung học phổ thông công lập, công lập tự chủ tài chính, trung học phổ thông ngoài công lập, 29 trung tâm giáo dục thường xuyên được giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. Năm học 2022-2023, Hà Nội có 8 đơn vị không đủ điều kiện giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.

 

Vân Anh
Theo Giáo dục & Thời đại