Chủ nhật, 05/02/2023 | 01:51
RSS

Hà Nội yêu cầu chấn chỉnh hoạt động kiểm định xe cơ giới

Chủ nhật, 25/12/2022, 06:40 (GMT+7)

Sở GTVT Hà Nội yêu cầu thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động kiểm định xe cơ giới, kịp thời báo cáo, đề xuất xử lý vi phạm.


Ảnh minh họa.

Sở giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội có công văn về tăng cường công tác kiểm soát hoạt động kiểm định xe cơ giới đường bộ trên địa bàn Hà Nội gửi các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới.

Sở GTVT thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị rà soát và thực hiện đầy đủ các công đoạn theo quy trình về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ quy định tại Thông tư số 16/2021 của Bộ GTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Cùng đó bố trí đầy đủ đăng kiểm viên để thực hiện các công đoạn trong dây chuyền kiểm định theo quy định.

Thực hiện các giải pháp, biện pháp để kịp thời khắc phục những sơ hở, bất cập nhằm loại bỏ cơ hội, điều kiện phát sinh nhũng nhiễu, tiêu cực trong hoạt động kiểm định xe cơ giới. Tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội trước ngày 31/12/2022.

Sở GTVT Hà Nội giao Thanh tra Sở thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động kiểm định xe cơ giới trên địa bàn, kịp thời báo cáo, đề xuất xử lý vi phạm theo thẩm quyền. Cùng đó, tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải về tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm về tải trọng xe, về kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Phòng Quản lý vận tải chủ động phối hợp với các phòng ban, đơn vị của Cục Đăng kiểm Việt Nam tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn thành phố. Đồng thời phối hợp với các cơ quan có liên quan kịp thời trao đổi, cung cấp thông tin, số liệu liên quan đến công tác kiểm định xe cơ giới trên địa bàn khi có yêu cầu.

Phạm Hiền
Theo Giáo dục & Thời đại