Thứ năm, 29/09/2022 | 17:37
RSS

Hà Nội đề xuất hỗ trợ 80 nghìn đồng/người/ngày trong thời gian cách ly

Thứ ba, 10/03/2020, 16:58 (GMT+7)

Theo đề xuất của Sở Y tế Hà Nội, mức hỗ trợ tiền ăn mỗi người là 80 nghìn đồng/ngày trong thời gian cách ly.

Sở Y tế Hà Nội vừa có có văn bản gửi UBND thành phố Hà Nội về việc hỗ trợ tiền ăn đối với người bị cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế.

Theo đó, căn cứ công văn 826/BYT-KHTC ngày 21/2/2020 của Bộ Y tế trình Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng cơ chế đặc thù trong phòng chống dịch covid-19 ngày 2/3/2020 liên Sở: Tài chính, Y tế đã có tờ trình 1157/TTr:TC-YT báo cáo UBND thành phố Hà Nội xem xét, xin ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND thành phố và quyết định hỗ trợ tiền ăn đối với người bị cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế.

Cụ thể, đối với các trường hợp cơ sở cách ly y tế (không phải là nhà, nơi cư trú) đã bố trí cung cấp suất ăn cho người bị cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế thì không thu tiền của người bị cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế.

Hà Nội đề xuất hỗ trợ 80 nghìn đồng/người/ngày trong thời gian cách ly
Sở Y tế Hà Nội đề xuất hỗ trợ tiền ăn mỗi người là 80 nghìn đồng/ngày trong thời gian cách ly.

Tiền ăn đã thanh toán sẽ được ngân sách thành phố bố trí theo thực tế đã phát sinh, tối đa không quá 80 nghìn đồng/người/ngày. Trong trường hợp Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã bố trí kinh phí, ngân sách thành phố sẽ không thanh toán, tránh trùng lặp.
Trong thời gian từ nay đến khi Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo về việc hỗ trợ tiền ăn cho người bị cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế trên cơ sở công văn đề nghị của Bộ Y tế, liên Sở: Y tế, Tài chính đề xuất UBND thành phố cho phép các cơ sở cách ly y tế cung cấp suất ăn miễn phí cho người bị cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế.

Hà Nội đề xuất hỗ trợ 80 nghìn đồng/người/ngày trong thời gian cách ly 1

Sau khi phát hiện trường hợp đầu tiên dương tính với COVID - 19 tại Hà Nội, đã có hàng nghìn người phải cách ly, theo dõi.

Mức hỗ trợ tiền ăn là 80 nghìn đồng/người/ngày trong thời gian cách ly, đối tượng được hưởng là người Việt Nam người nước ngoài bị áp dụng cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế tại các cơ sở cách ly.

Nguồn kinh phí chi trả từ nguồn ngân sách địa phương theo phân cấp. Cơ sở được giao nhiệm vụ cách ly y tế có trách nhiệm cung cấp bữa ăn cho người bị cách ly.

Trường hợp người bị áp dụng cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế có yêu cầu bữa ăn riêng theo nhu cầu của mình nhưng phải phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị cung cấp thì phải tự chi trả phần chi phí tăng thêm (nếu có).

Sau khi Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo về việc hỗ trợ tiền ăn cho người bị cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế thì thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

H. Nam
Theo Gia đình Việt Nam